Miljöpolicy

MILJÖPOLICY FÖR SVENSK YTBEHANDLING AB 

Miljöcertifierade enligt ISO 14001


Vi skall kontinuerligt sträva efter att minimera miljöbelastningen inom verksamheten och förebygga skador på miljön genom att: 

- Återvinna och återanvända material vid verksamheten. 

- Erbjuda våra anställda arbetsplatser som i minsta mån påverkar miljön negativt och utbildning 
   i miljöfrågor som berör verksamheten. 

- Ställa miljökrav på våra underleverantörer. 

- Arbeta aktivt för att utveckla verksamheten mot processer och material som minskar den 
   negativa miljöpåverkan. 

- Vår energieffektivisering ska leda till ständiga förbättringar för att minska miljöbelastning.

- Lagar och förordningar skall vara ett minimikrav för verksamheten.

Kontakt
  • w-facebook
  • Twitter Clean
Våra Kunder

Some of our exising customers.

​© 2019 by Svensk Ytbehandling AB. 

foto18