Kontakt
  • w-facebook
  • Twitter Clean
Våra Kunder

Some of our exising customers.

​© 2019 by Svensk Ytbehandling AB. 

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY FÖR SVENSK YTBEHANDLING AB 

Miljöcertifierade enligt ISO 14001


Vi skall kontinuerligt sträva efter att minimera miljöbelastningen inom verksamheten och förebygga skador på miljön genom att: 

- Återvinna och återanvända material vid verksamheten. 

- Erbjuda våra anställda arbetsplatser som i minsta mån påverkar miljön negativt och utbildning 
   i miljöfrågor som berör verksamheten. 

- Ställa miljökrav på våra underleverantörer. 

- Arbeta aktivt för att utveckla verksamheten mot processer och material som minskar den 
   negativa miljöpåverkan. 

- Vår energieffektivisering ska leda till ständiga förbättringar för att minska miljöbelastning.

- Lagar och förordningar skall vara ett minimikrav för verksamheten.

foto18